ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ เปิดให้ 8 ประเทศแอฟริกาเข้าราชอาณาจักรได้แล้ว

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 ม.ค.64 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศบค. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference

โดยมีวาระการประชุม อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ, ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) รายงานความก้าวหน้าแบบทดสอบจิตวิทยาการเปิดประเทศ และการดำเนินการสำหรับพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (แซนด์บ็อกซ์)

รายงานข่าวจากที่ประชุม ศบค. เผยว่า เบื้องต้นที่ประชุมมีมติให้ปรับระดับพื้นที่สีเป็นระดับสีส้ม หรือพื้นที่ควบคุมทั่วประเทศ 69 จังหวัด ส่วนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือพื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัด อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 3 ทุ่ม

ในส่วนของสถานศึกษา ที่ประชุม ศบค.ไม่ได้พิจารณาสั่งปิด แต่พิจารณาเพิ่มวันทำงานที่บ้าน หรือเวิร์กฟรอมโฮม ( Work From Home : WFH) เพิ่มอีก 14 วัน โดยไม่มีการล็อกดาวน์

ขณะเดียวกัน ได้เห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ดังนี้

1.ยกเลิกการกำหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงในการเข้าราชอาณาจักร คือ ประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งหมด (รวม 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา) สามารถเข้ามาได้เหมือนประเทศอื่นๆ แต่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดแต่ละรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2565

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนลามไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย หลายประเทศประกาศยกเลิกการจำกัดการเดินทางจากนานาประเทศ

2.เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 3 จังหวัด/พื้นที่ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า) พังงา และกระบี่ (ทั้งจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2565 โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด (ค่าที่พัก 7 วัน และค่าตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง)

3.พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 26 จังหวัด/พื้นที่ ยังดำเนินการเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว โดยใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง แต่เพิ่มมาตรการการบริโภคสุราในร้านอาหาร และเลื่อนเปิดดำเนินการพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในระยะที่ 3 จำนวน 5 จังหวัด/พื้นที่ ได้แก่ ตราด (คลองใหญ่) สระแก้ว (เมือง อรัญประเทศ) มุกดาหาร (เมือง) บึงกาฬ อุบลราชธานี (เมือง สิรินธร)

4.ระงับการลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go ออกไปก่อน จะประเมินสถานการณ์และพิจารณาอีกครั้ง อาจเกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการเดินทางของผู้ที่พำนักในประเทศไทยแล้วเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ต่างประเทศมีการยกเลิกเที่ยวบิน และการเดินทางเช่นเดียวกัน

5.ระงับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในรูปแบบ Test & Go สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติเดินทางเข้ามาภายหลัง 15 ม.ค.2565

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19