“ราชธานีพัฒนาการ (2014)” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น THG กว่า 3.55%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด” ซื้อหุ้นบิ๊กล็อต THG จากผู้ถอืหุ้นใหญ่ จำนวน 30.10 ล้านหุ้น หรือ 3.5526% ราคาเฉลี่ย 40.25 บาทต่อหุ้น

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.ได้รับรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG โดย บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2565

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.5526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 3.5526% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 3.6529% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 18.5787% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) จาก นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ก่อนจะยื่นแบบรายงานต่อ ก.ล.ต.วันที่ 3 ก.พ. ราคาเฉลี่ย 40.25 บาท จำนวน 30,107,600 หุ้น คิดเป็น 3.5526% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

สำหรับ บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดิน โดยมี นางจารุวรรณ วนาสิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559)

ขณะที่ นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นผู้ถือหุ้นเบอร์ 6 ของ THG (ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15 มี.ค.2564)

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business