CIVIL ปิดเทรดวันแรกต่ำจอง

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“ซีวิลเอนจีเนียริง” ปิดเทรดวันแรกต่ำจอง ปิดที่ 4.50 บาท ลดลง 2.17% หรือ 0.10 บาท จากราคา IPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ 4.60 บาท มูลค่าซื้อขาย 2,243.70 ล้านบาท ระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง ชำระคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียน โบรกฯ ให้ราคาเป้าหมาย

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย (SET) เมื่อตลาดเปิดพบว่าราคาหุ้นอยู่ที่ 5.25 บาท เหนือจอง 14.13% หรือเพิ่มขึ้น 0.65 บาท จากราคาไอพีโอ (IPO) ที่กำหนดไว้หุ้นละ 4.60 บาท เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 4.50 บาท ลดลง 2.17% หรือ 0.10 บาท จากราคา IPO 4.60 บาท มูลค่าซื้อขาย 2,243.70 ล้านบาท ระหว่างวันราคาปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 5.25 บาท ต่ำสุดที่ 4.50 บาท

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CIVIL เผยว่าบริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรกเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีด้วยศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ความชำนาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมากกว่า 50 ปี บริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศมากกว่า 1,000 โครงการ ครอบคลุมตั้งแต่งานทาง งานรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง งานท่าอากาศยาน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ นิคมอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่มุ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจพร้อมนำข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน CIVIL มีความพร้อมด้านบุคลากรเชี่ยวชาญวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นเจ้าของโรงงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ส่งเสริมการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานมีคุณภาพ ปลอดภัย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาขั้นสูงสุด ตอกย้ำความสามารถบริหารโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า CIVIL มีศักยภาพการเติบโตสูงกับโอกาสการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐที่อยู่ในช่วงขยายตัวที่ดี ทำให้บริษัทฯ ใช้ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่โดดเด่นจากการนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ สร้างโอกาสการเข้าร่วมงานโครงการก่อสร้างภาครัฐและขยายงานลูกค้าภาคเอกชนเพิ่มขึ้น พร้อมรักษาความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการดำเนินงาน จึงเชื่อมั่นว่า CIVIL เป็นหุ้นกิจการที่อยู่ในช่วงเติบโต หรือ Growth Stock ที่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน

บล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า จากการประมาณการเบื้องต้นหุ้น บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL) มีมูลค่าที่เหมาะสมในปี 65 ที่ 6.4 บาท (อิงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกันย้อนหลัง 3 ปี ที่ P/E 19 เท่า) จากงานในมือกว่า 1.27 หมื่นล้านบาท และงานที่รอเข้าทำสัญญาหรืองานที่บริษัทเป็นผู้ชนะในการประมูลอีก 4.14 พันล้านบาท ซึ่งจะช่วยหนุนรายได้ของบริษัทไปถึงปี 2567 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ 30 กันยายน 2021 ทั้งยังมีแนวโน้มที่ดีจากการเปิดประมูลโครงการต่างๆ มากขึ้นในปีนี้ของภาครัฐทั้งโครงการขยายเส้นทางหลวง รถไฟฟ้าสายต่างๆ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และโครงการขยายสนามบินต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการเข้าตลาดของบริษัทจะช่วยเสริมอำนาจการต่อรองทั้งในด้านกา รร่วมมือกันกับบริษัทอื่น หรือการประมูลงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังลูกค้าบริษัทเอกชนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนอัตรากำไรแก่บริษัทในอนาคต สำหรับปัจจัยเสี่ยงสำคัญของ CIVIL คือ อุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่รุนแรงซึ่งอาจกดดันรายได้ (หากไม่สามารถประมูลงานได้) และอัตรากำไรของบริษัทได้ในอนาคต (จากการแข่งขันด้านราคา) การก่อสร้างที่อาจล่าช้าจนทำให้ต้นทุนการก่อสร้างกดดันอัตรากำไรและต้นทุนของวัสดุก่อสร้างที่อาจเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ CIVIL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้น 700 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ในราคาหุ้นละ 4.60 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 920 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,220 ล้านบาท

สำหรับเงินที่ได้จากการะดมทุนครั้งนี้เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

อ้างอิง
https://www.mgronline.com/stockmarket