“พิธาน องค์โฆษิต” KCE คว้ารางวัล Best CEO Awards 20220

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ซีอีโอจาก KCE และ KUMWELL คว้า Best CEO Awards ในส่วน SET และ MAI ส่วน SPALI คว้า Young Rising Star CEO Awards ด้าน PTTGC ติด 1 ใน 9 บจ.ยอดเยี่ยมต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ประกาศรางวัล SET Awards 2022 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนของตลาดทุนไทย โดยในกลุ่มรางวัล Business Excellence นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) และนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL) รับรางวัล Best CEO Awards

ด้านนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศุภาลัย (SPALI) รับรางวัล Young Rising Star CEO Awards ขณะที่ บล. เกียรตินาคินภัทร (KKPS) รับรางวัล SET Award of Honor ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ (บล.)ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน ส่วนในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มอบรางวัลแก่องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน 47 บจ. โดยมี 9 บจ. ที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีและได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ได้แก่ บมจ. บ้านปู (BANPU) บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และ บมจ. ไทยออยล์ (TOP)

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ทุกบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความ โดดเด่นทั้งทางด้านธุรกิจและด้านความยั่งยืน ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทย

รวมทั้งขอชื่นชมผู้ได้รับรางวัล Best CEO Awards ทุกท่านที่ล้วนนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องปรับตัวและรับมือกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้านสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพองค์กร คิดค้นนวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone

กลุ่มรางวัล Business Excellence ปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งสิ้น 37 บริษัท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 21 บริษัท mai 6 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ 6 บริษัท (รวมบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 บริษัท และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1 กอง นอกจากนี้ KKPS ยังรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562-2565 ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน จนได้รับรางวัล SET Award of Honor ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence มีบริษัทได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 47 บริษัท แบ่งเป็นรางวัล Best Sustainability Awards 3 บริษัท รางวัล Highly Commended Sustainability Awards 9 บริษัท รางวัล Commended Sustainability Awards 10 บริษัท และรางวัล Rising Star Sustainability Awards 16 บริษัท พร้อมนี้มี บจ. ที่รักษาความยอดเยี่ยมต่อเนื่องรับรางวัล Sustainability Awards of Honor 8 บริษัท ได้แก่ BANPU BCP IRPC PTT PTTGC SAT SCC TOP และได้รับรางวัล Sustainability Awards of Honor เป็นปีแรก คือ PTTEP

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2022 กล่าวว่า “รางวัล SET Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่น และความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

โดยปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มรางวัลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และรางวัลสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการเพิ่มรางวัลใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัท และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หน้าใหม่ มีแรงผลักดันที่จะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดทุนไทยในภาพรวมยิ่งขึ้นไป”