SCC เข้าซื้อกิจการธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในเนเธอร์แลนด์ 2.1 พันล้านบาท

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

SCC เผย SCGC ส่งบริษัทย่อย ลงนามในสัญญาเข้าซื้อ Kras สัดส่วน 60% กิจการธุรกิจจัดการขยะใช้แล้วในเนเธอร์แลนด์ วงเงินราว 2,100 ล้านบาท หนุนธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลครบวงจรมากยิ่งขึ้น

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC เปิดเผยว่า บริษัท SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) (SCC ถือหุ้น 100% ใน SCGC) ได้ลงนามในสัญญาเข้าซื้อกิจการสัดส่วน 60% ใน Recycling Holding Volendam BV (หรือ Kras) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการจัดการขยะใช้แล้วจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มูลค่าประมาณ 55.1 ล้านยูโร (หรือประมาณ 2,100 ล้านบาท) โดยธุรกรรมนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2565

ในปี 2564 Kras มียอดขายรวมจำนวน 92.7 ล้านยูโร (ประมาณ 3,500 ล้านบาท) และกำไรสุทธิ 5.5 ล้านยูโร (ประมาณ 210 ล้านบาท) มีสินทรัพย์ 30.5 ล้านยูโร (ประมาณ 1,160 ล้านบาท) มีความสามารถในการจัดหาขยะพลาสติกและกระดาษใช้แล้วอยู่ที่160,000 และ 120,000 ตันต่อปี ตามลำดับ ซึ่งเป็นขยะที่มีคุณภาพสูง สำหรับนำไปดำเนินการต่อในห่วงโซ่คุณค่า Circular economy นอกจากนั้น Kras มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี และจะมีกำลังการผลิตเพิ่มสองเท่าในปี 2566

 

การลงทุนในครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ SCGC ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ SCGC เข้าสู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บขยะกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ตลอดจนการแปรรูปเม็ดพลาสติกและส่งมอบให้ลูกค้าในทวีปยุโรป โดยคาดการณ์ความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในทวีปยุโรป จะเติบโตในอัตราร้อยละ 10.6 ต่อปี ในอีก 5 ปีตามการวิเคราะห์ของ Nexant Energy & Chemicals Advisory (Nexant ECA)

 

นอกจากนั้น การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้ SCGC สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายของ Kras หลังจากการเข้าซื้อกิจการใน Sirplaste ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงในประเทศโปรตุเกสเมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา

 

SCGC เป็นบริษัทผู้นำด้านธุรกิจเคมิคอลส์ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบธุรกิจในประเทศไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม โดยมี 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 1) ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน 2) มุ่งขยายและสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจไวนิล (Vinyl) ครบวงจร 3) เป็ นผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็ มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green polymer) โดยมีแผนขยายธุรกิจในทวีปยุโรป และ 4) พัฒนาและเร่งการเติบโตของสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA)